Pujol Amengual, Bartomeu

Tornar al llistat

Algaida, 01/01/1851
Prev. 21/12/1877
Def. 21/02/1926
Fou ordenat prevere dia 21.12.1877. Dia 24.08.1874 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. De 1894 a 1905 fou Vicari d’Algaida. De 1905 a 1912 treballà a Argentina, a les parròquies de Tres Arroyos, Bolívar i a Buenos Aires. Retornat a Mallorca residia a la vila nadiua i allà morí. BOBM 1926, 137. Fiol, 871. Darder P0530