Pujol Barceló, Bernat

Tornar al llistat

Palma, 17/10/1908
Prev. 21/05/1932
Def. 17/03/1985
Fou ordenat prevere dia 21.05.1932. Era sacerdot i mestre de primer ensenyament. Començà el ministeri en la ciutat de Sóller i allà estant atenia les necessitats dels militars del port. L’any 1938 fou nomenat Vicari d’aquella parròquia. De 1940 a 1951 tingué els càrrecs de Vicari de Biniaraix i Mestre nacional de les Escoles de Ses Marjades i es Fossaret (Sóller). El 1956 fou nomenat Mestre de l’escola preparatòria pel Seminari i Acollit en la parròquia de Sant Miquel. El 1960 fou nomenat Vicari de Sa Vileta i el 1961 Vicari de la Immaculat Cor de Maria. BOBM 1985, 95. Darder P0531