Ramis Oliver, Antoni

Tornar al llistat

Petra, 12/06/1853
Prev. 19/09/1885
Def. 24/02/1922
Acabats els estudis al poble, anà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 10.10.1883 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 19.09.1885 i començà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua com Primatxer i organista. L’any 1887 deixa Petra i va a Oriola, acompanyant al Bisbe Joan Maura i Muntaner. En aquella església tingué diferents càrrecs: Capellà del Monestir de Sant Joan de la Penitència, Rector de la Llar d’ancians desamparats d’Oriola. L’any 1895 aconseguia un Benefici en aquella Seu i el 1904 aconseguia una Canongia. Va pagar el retaule de la Puríssima de la parròquia de Petra i les imatges de sant Francesc i la de sant Antoni. Torrens II, 168. Darder R0045.