Vives Bissanyes, Guillem

Tornar al llistat

Pollença, 17/08/1860
Prev. 07/06/1884
Def. 23/01/1935
Acabats els estudis a la Vila, passà a Palma per estudiar el Batxillerat a l’Institut. L’any 1877 passa al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Era bon amic dels qui seran els canonges pollencins. Dia 24.10.1881 feia son Títol de Patrimoni i dia 07.06.1884 fou ordenat prevere. Començà l’exercici mInisterial servint la parròquia nadiua, fins que dia 01.07.1887 fou nomenat Vicari de Campanet, on hi restà fins dia 31.12.1891 per retornar a Pollença per ajudar al Rector Cusset, que venerava com vertader fill. Els diumengers i festes anava a celebrar Missa a Can Singala (Port de Pollença). De 1909 a 1917 fou el Rector del Puig de Maria. De 1923 a 1935 el Consiliari de les Mares Cristianes. Durant 26 anys fou l’Obrer de la Patrona. BOBM 1935, 31. Darder V0293.