Ribot Moragues, Guillem

Tornar al llistat

Petra, 23/04/1866
Prev. 19/12/1891
Def. 21/10/1940
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891. Dia 10.12.1889 va fer Títol de Patrimoni per poder arribar als Ordes Majors. Tota la vida restà a son poble, tenint cura de les celebracions dels diumenges i festes al puig de Bon Any i els dies feiners celebrava al Convent. BOBM 1940, 461 Darder R0208.