Vila Riutort, Rafel

Tornar al llistat

Esporles, 02/02/1863
Prev. 01/06/1901
Def. 28/02/1934
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 20.06.1899 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 01.06.1901 rebia l’ordenació sacerdotal. Començà l’exercici de son ministeri com capellà Adscrit en la parròquia de Sant Jaume (Palma), treballant pastoralment en el que ara coneixem com S’Indioteria, que aleshores era una Vicaria in Capite, dia 26.08.1911 fou nomenat Vicari suplent d’aquella Vicaria i dia 01.12.1912 la rebé en propietat. Hi restà fins que dia 05.02.1921 fou nomenat Vicari in Capite del Pont d’Inca, on hi restà fins a la mort. Dia 16.03.1924 inaugurava el Convent de les Religioses Agustines per a la barriada de El Vivero. Era Conco del Canonge Joan Garau i Vila (1879-1911) BOBM 1934, 99. Darder V0235.