Vila Palmer, Pere

Tornar al llistat

Santanyí, 06/10/1851
Prev. 23/09/1882
Def. 16/03/1916
Era germà de l’anterior. Estudià el Batxillerat i dia 18.06.1868 ja en tenia el Títol. Féu la carrera de Medicina a Madrid i dia 19.06.1875 era nomenat Metge titular de Santanyí. Començà els estudis eclesiàstics i dia 25.04.1881 demanava dispensa per haver exercit medicina i poder rebre l’Orde Sacerdotal, fent, aquell mateix dia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 23.09.1882. Sempre exercí el ministeri per aquella zona i era conegut com el Metge Perico. Era molt pietós i molt generós i almoiner. BOBM 1916, 90. Sunyer 232. Darder V0232. L’any 1983 son nebot, Francesc Bisquerra i Vila escriví “El Legionario Sebastián Vila Olaria. Una vida al servicio del Rey y de España”.