Rigo Manresa, Guillem

Tornar al llistat

Santanyí, 10/01/1876
Prev. 20/09/1901
Def. 09/08/1902
Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 25.04.1900 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 20.09.1901, començant l’exercici ministerial com Custos del Cementiri de la vila nadiua. Morí de febre tifoidea a Santanyí. BOBM 1902, 274; Sunyer, 291. Darder R0261.