Riutort Ribot, Josep

Tornar al llistat

Petra, 01/01/1846
Prev. 07/06/1873
Def. 18/07/1906
Després dels estudis al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 10.03.1871 feia son Títol de Patrimoni i dia 07.06.1873 era ordenat prevere. Dia 13.12.1873 rebia el nomenament de Vicari de Petra i en cessà dia 01.12.1905. BOBM 1906, 140. Torrens II, 226. Darder R0319.