Vidal Torres, Cosme

Tornar al llistat

Santa Margalida, 01/01/1844
Prev. 21/12/1872
Def. 09/09/1915
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, dia 04.03.1870 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere a Ciutadella dia 21.12.1872. Dia 14.02.1874 fou nomenat Vicari de la parròquia nadiua i hi restà tota la vida. BOBM 1915, 380. Darder V0213.