Roig Riutort, Joan

Tornar al llistat

Santa Margalida, 01/01/1879
Prev. 24/09/1904
Def. 28/07/1945
Fou ordenat prevere dia 24.09.1904. Acabats els esudis eclesiàstics fou ordenat prevere i restà en la parròquia nadiua ajudant al clergat de la parròquia, tant en el culte, com Mestre de llatí en la Preceptoria parroquial. Dia 11.10.1915 fou nomenat Vicari de la parròquia i regentà el càrrec tota la vida. Tenia cura de l’Oratori públic de Son Bauló facilitant l’assistència espiritual al nombrosos mallorquins que començaven a anar a Can Picafort per estiuuetjar. Segons la revista Studia (1945), deixà manuscriuta una història de Santa Margaluda. BOBM 1945, 274.