Romaguera Cardell, Francesc

Tornar al llistat

Llucmajor, 14/02/1910
Prev. 26/05/1934
Def. 04/08/1975
Fou ordenat prevere dia 26.05.1934 Començà l’exercici del seu ministeri com Vicari a Santa Maria del Camí fins el 1938, que tornà a Llucmajor. Esmerçà el seu ministeri com Adscrit a la parròquia nadiua i fent escola al Convent de Sant Bonaventura. BOBM 1975, 234. Darder R0389.