Rosell Santomà, Josep

Tornar al llistat

Eivissa, 29/11/1896
Prev. 10/10/1919
Def. 09/09/1961
Tenia 4 anys quan anà a viure a Lloseta, doncs, son pare, el Dr. Antoni Rosell i Lleó, prenia possessori com metge titular d’aquella vila, la primera setmana del mes de Gener de l’any 1900, ocupant el càrrec fins a la fi del 1915. El seu germà, també metge, el Dr. Antoni Rosell i Santomà, dia 02.01.1919 era nomenat metge interí de Lloseta i dia 27.11.1919 fou nomenat metge titular. En tingué la titularitat fins que acabant l’any 1921 informà a l’Ajuntament que aniria a Madrid per fer oposicions a metge militar i deixà la vila. Josep anà a l’escola del poble fins que als 10 anys passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 20.06.1918 feia son Títol de Patrimoni. Dia 10.10.1919 era ordenat prevere en la capella del Palau i dia 26 deia Missa Nova a Lloseta. Fou un bon estudiant aconseguint una beca d’honor. Participà al certamen amb un treball sobre el Salm 2. Aconseguí la Beca Lul·liana que havia fundat el Bisbe Campins. Essent Diaca, l’any 1918, guanyà la Càtedra de Criteriologia del Seminari. El 1923 es llicencià en Teologia en la Universitat de València, esdevenint professor d’aquesta matèria al Seminari. L’any 1928 era el capellà de les Minyones. L’any 1931 fou nomenat Consiliari Diocesà dels Joves d’A.C. i membre del Consell de vigilància contra el Modernisme. De 1940 a 1949 fou Rector del Seminari, deixant el càrrec per ser anomenat Vicari General Substitut. Dia 08.08.1947 fou nomenat Canonge de la Seu. De 1950 a 1957 fou el Director espiritual de l’Adoració Nocturna. BOBM 1947, 306-307; 1961 320. AC 1655. Darder R0407.