Vidal Mut, Joan

Tornar al llistat

Llucmajor, 21/03/1871
Prev. 30/03/1895
Def. 01/09/1931
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 16.10.1893 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 30.03.1895. Romangué tota la vida servint la feligresia llucmajorera i tenia el càrrec de Primatxer. BOBM 1931, 237. Darder V0196.