Rotger Cànaves, Bartomeu

Tornar al llistat

Selva, 01/01/1836
Prev. 25/12/1864
Def. 19/05/1919
Fou ordenat prevere dia 25.12.1864. Dia 12.05.1862 feia el Títol de Patrimoni per accedir als Ordes Majors. Tota la vida restà al servei de la parròquia nadiua. L’any 1904 era el Notari Eclesiàstic de l’Arxiprestat d’Inca. BOBM 1919, 494.