Rullan Rullan, Francesc

Tornar al llistat

Sóller, 01/01/1851
Prev. 10/06/1876
Def. 25/01/1914
Acomplerts els estudis primaris a Sóller, passà a estudiar al Seminari. Dia 28.07.1874 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 10.06.1876 i dia 11.09.1876 rebia el nomenament de Vicari de Calvià, on hi restà fins dia 01.05.1879, que fou nomenat Vicari de Lloseta. Desenvolupà aquest càrrec fins dia 01.08.1886, que fou nomenat Ecònom de Bunyola. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Participà a les oposicions a Rectoria que es feren el 1887 i aconseguí la Rectoria d’aquella parròquia, on hi restà fins a sa mort. BOBM 1914, 36. Darder R0582. HdC 1914, 97.