Vicens Clar, Antoni

Tornar al llistat

Calvià, 10/03/1863
Prev. 26/05/1888
Def. 03/12/1948
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 19.01.1887 va fer Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 26.05.1888. Sens dubte començà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua, com prevere Adscrit, fins que el 1891 en fou nomenat Vicari, tenint cura d’anar a celebrar a l’oratori de Santa Ponça fins el 1931. És el collaborador de Mn. Alcover, a Calvià, per a l’obra del Diccionari.. Participà ben activament i amb molta alegria a la instal·lació de les Religioses Franciscanes a Calvià el 1898. Tira-tira anà perdent la vista i tornà cec. BOBM 1949, 58. Darder 0166.