Barceló Maimó, Jaume

Tornar al llistat

Felanitx, 01/01/1835
Prev. 01/01/1859
Def. 16/03/1911
L’any 1861 fou nomenat Vicari in Capite de Deià fins l’any 1886. L’any 1900 passà a la Criança +16.03.1911 BOBM 1911 pàg. 108. BOBM 1861, 29, 324; 1886, 75