Salvà Company, Miquel

Tornar al llistat

Sineu, 30/10/1864
Prev. 18/09/1892
Def. 19/02/1941
Fou ordenat prevere dia 18.09.1892. Dia 24.09.1891 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Començà a exercir el ministeri en la parròquia nadiua. Dia 21.06.1902 demanava permís per anar dos anys a Amèrica i després de 22 anys d’exercir-hi allà el ministeri, retornà a Sineu, fent de Primatxer en la parròquia. BOBM 1941, 74. Fiol 994. Darder S0086.