Santandreu Gayà, Pere

Tornar al llistat

Vilafranca, 14/06/1888
Prev. 02/11/1913
Def. 09/11/1961
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 23.12.1912 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere al Palau dia 02.11.1913, el dia anterior ja havia rebut el nomenament de Vicari de Sant Llorenç. Participà a les oposicions de Rectoria de l’any 1920 i aconseguí la de Sant Llorenç, que regentà fins el mes de Novembre de 1939. De 1939 a 1959 fou Ecònom de santa Margalida.Hagué d’organitzar, a l’estiu, sevei religiós pels nombrosos estiuetjants que hi començava a haver-hi a Can Picafort, tenint cura de que s’hi establissin les Monges Agustines. L’any 1959 deixà Santa Margalida i passà a la parròquia nadiua, on morí. BOBM 1962, 48. Darder S0212.