Serra Pons, Jaume

Tornar al llistat

Llubí, 11/11/1936
Prev. 21/06/1964
Def. 26/01/2021
El record del conco P. Miquel Pons i Ramis MSSCC, martiritzat a Barcelona el 23.07.1936, era molt viu a Llubí quan va néixer Jaume dia 11.11.1936, però la vida seguia i malgrat la guerra, la família havia de tirar endavant enmig de les feines de cada dia i les estretors que la guerra imposava. Vora la parròquia els infants creixien entre jocs, classes i actes piadosos. Jaume va anar creixent i manifestant que volia ser capellà.

El Seminari l'acollí, el setembre de 1950, en les instal·lacions que el bisbe Hervàs havia anat disposant a l'antic convent del PP. Agustins, en el carrer del Socors, i allà Jaume va fer els primers cursos de llatí, per passar al Seminari Nou en el mes de Novembre de 1953, on seria ordenat prevere dia 21.06.1964 pel bisbe d'Eivissa, Mons. Francesc Planes i Muntaner, doncs el bisbe de Mallorca, don Jesús Enciso, estava ferit de mort.

Estrenà el ministeri sacerdotal en la veïna parròquia de sa Pobla, on, com Vicari jove, tingué molt de camp entre una joventut que volia créixer en la vida cristiana. Però l'estada va ser curta, perquè en el mes de març de l'any següent (1965) passava a Amèrica per treballar a les missions diocesanes que Mallorca allà tenia encomanades. Retornà l'any 1969 i fou acollit per un bon amic prevere, Mn. Bartomeu Mateu i Coll (1933-2000), que treballava a les vivendes de la Mare de Déu de Lluc. Aviat Jaume va veure que les barriades no era el seu camp i el 1970 retornà a sa Pobla, on hi restarà fins l'any 1975, atenent la feligresia, fent escola als alumnes de secundària, promovent, amb diferents pares, un equip de bàsquet que encara perdura.

De 1975 a 1986 fou el Rector de Binissalem i uns anys Arxiprest del conegut com Arxiprestat de Santa Maria del Camí. Aquí serà mitjançant els boys scouts que reunirà als infants i joves del poble al voltant de la parròquia.

De 1986 a 2001 fou el Rector de Llucmajor i l'Arxiprest d'aquella zona, atenent també, des de 1992, la parròquia turística de S'Estanyol

L'any 2001 passava a les parròquies de la Mare de Déu del Carme del Coll d'En Rebassa i a la de la Mare de Déu del Remei de El Molinar de llevant. Els anys començaven a ser feixucs i la salut a flaquejar, així i tot l'any 2002 els germans preveres de l'Arxiprestat l'elegiren perquè fos el seu representant en el Consell Presbiteral.

L'any 2003 pogué deixar la parròquia de El Molinar i atenent només la del Coll d'En Rebassa, la tasca ja no era tan feixuga, així pogué arribar a la jubilació canònica i passar a viure a la Residència de Sant Pere i Sant Bernat, on dia 26.01.2021 el passà a cercar la germana mort perquè pogués gaudir del premi merescut de tants anys de treballs pastorals.

Mn. Pere Fiol i Tornila
Cronista diocesà