Vanrell Picornell, Domingo

Tornar al llistat

Lloret de Vistalegre, 01/01/1831
Prev. 01/01/1859
Def. 18/07/1925
Després de les primeres lletres passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 03.11.1856 feia son Títol de Patrimoni i el 1859 rebia l’ordenació sacerdotal. Sens dubte restà tota la vida servint la feligresia nadiua, ja que l’any 1906 ens diu que hi està Adscrit i quan aquella Vicaria fou erigida parròquia, ell rebé el nomenament de Vicari. Dia 11.02.1887 l’Arxiprest d’Inca ens diu que és Adscrit a Lloret i que té llicències de celebrar, predicar i absoldre “utriusque”.BOBM 1925, 248. Darder V0059.