Siquier Pascual, Miquel

Tornar al llistat

Búger, 07/07/1925
Prev. 11/06/1950
Def. 18/02/2006
Fou ordenat prevere dia 11.06.1950. Els anys de Seminari participà en el Certamen que allà es feia amb els nº 1030, 1031 i 1032. Començà el ministeri parroquial com Vicari de Santa Maria la Major (Inca), on hi restà fins el 1954, que era nomenat Ecònom de la nova parròquia de l’Immaculat Cor de Maria. Participà a Madrid en les reunions de l’Assemblea Conjunta de Bisbes i Preveres i allà conegué al futur Bisbe Teodor Úbeda. L’any 1974 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Jaume i hi restarà fins l’any 1980, que li arribà la jubilació canònica. Dirigí a la Península i a Sudamèrica, enviat pel Secretariat de Cursets d’Espanya, diferents cursets de Cristiandat. BOBM 2006, 171. Darder S0450.