Solivellas Company, Francesc

Tornar al llistat

Algaida, 02/09/1862
Prev. 26/03/1887
Def. 25/03/1924
Acabant els estudis al Seminari dia 06.02.1885 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 26.03.1887. Participava en el corrent d’espiritualitat clerical que hi havia a Sant Felip Neri entorn de l’Oratori Parvo. Dia 01.09.1888 fou nomenat Vicari de Randa.Col·laborava amb Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Quan el P. Joaquim Rosselló inicià l’experiència ermitana a Sant Honorat, anava a confessar-se amb ell. A l’hora de fundar la nova Congregació el P. Joaquim el convidà a prendre part en l’experiència i joiós s’hi apuntà. El dia de l’erecció canònica de la Congregació de MSSCC féu la professió perpètua i començà a treballar en les tasques que la Congregació li anà donant. Morí a Sant Honorat. BOBM 1924, 292. Darder S0508. Aemblanzas, 10. Lluc 1924, 68.