Vallori Noguera, Pere Joan

Tornar al llistat

Girona, 28/09/1927
Prev. 05/08/1962
Def. 02/07/2010
Fill de militar nasqué a Girona però tota la vida se va sentir de Biniali. Començà els estudis eclesiàstics en el Seminari de Mallorca, féu alguns cursos en la veïna diocesi d’Eivissa, fins que passà a Buenos Aires i allà fou ordenat prevere el 05.08.1962 en l’església de San Nicolás de los Arroyos, quedant incardinat en aquella Església. Després d’exercir el ministeri en vàries parròquies es féu capellà Castrense per a l’Aviació argentina. Retornà a Mallorca i dia 24.10.1974 fou nomenat Vicari de Lloret de Vista Alegre i dia 28.10.1982 fou nomenat Rector de Biniali. Residint a Biniali col·laborà en la pastoral d’aquella zona fins que el 1999, per manca de salut, es jubilà. L’any 2002 retornà a Argentina, on hi residí fins el 2005, que retornà a Mallorca. BOBM 2010, 373. Fiol 1118.