Terrassa Català, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 16/02/1859
Prev. 25/05/1882
Def. 10/04/1941
Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 22.01.1880 feia son Títol de Patrimoni. Dia 25.05.1882 fou ordenat prevere. Esmerçà tots els anys de son ministeri a la Seu. Va compondre algunes peces de música religiosa. BOBM 1941, 128. GEM XVII, 165. AC 1436. Darder T0027.