Vallbona Adrover, Sebastià

Tornar al llistat

Calonge, 17/12/1871
Prev. 24/05/1902
Def. 24/11/1925
Després dels estudis a la vila, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 22.01.1900 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 24.05.1902. L’any 1903 firmava l’acte de la primera pedra de la nova església que es volia fer a Calonge. L’any 1906 ja exercia el ministeri a Amèrica. Mn. Cosme Bauçà i Adroverr quan parla de l’Església de S’Horta diu que Mn. Sebastià deia l’ofici “reverentment arribat de la República Argentina després d’haver exercit per espai de quasi vint anys el ministeri parroquial a les novelles poblacions dites Correa, Humberto Primero i Santa Teresa de Jesús, a la diòcesi de Santa Fe” (pàg. 19). Arribat a Mallorca l’any 1923 fou nomenat Rector de l’església de Es Carritxó. BOBM 1925, 352; Fiol 1113; Sunyer, 279. Darder V0024.