Aguiló Capó, Gaspar

Tornar al llistat

Búger, 06/01/1932
Prev. 19/06/1966
Def. 00/00/0000
Estudiant al seminari féu el treball de certamen Nº 213 fou ordenat prevere dia 19.06.1966. Començà a exercir el ministeri sacerdotal a S’Arracó, Sant Telm, Can Pastilla, Cala Major quedant sempre en zones turístiques de la nostra Mallorca. Gros ha estat el servei que ha donat a les obres socials de l’Església mallorquina, fundà una cooperativa amb gent sense feina, dedicada a la neteja de jardins i garrigues de la nostra terra. L’any 2002 començà a gaudir de la jubilació canònica, no deixant de donar ajuda a la pastoral del turisme.