Reus Mas, Gabriel

Tornar al llistat

Campos, 19/03/1929
Prev. 20/06/1954
Def. 17/06/2015
Campos 19.03.1929-17.06.2015 Feixucs han estat els darrers anys de Mn. Gabriel, d'aquesta manera la malaltia ha anat fent son camí, i dia 17 de Juny acabava el fil de la seva vida, en la residència de la vila que tant estimà i serví. Havia nascut a Campos el dia de Sant Josep de 1929 i prest la seva vida i la de la parròquia campanera es començaren a entrullenyar. Passà al Seminari d'on en sortí ordenat Prevere dia 20.06.1954. Als pocs dies ja era nomenat Vicari de la veïna parròquia de Santanyí, però l'any següent, ja assumia la Vicaria in Capite de Son Prohens i Son Valls, que començava a gaudir del nou temple (1944-1955), però l'estada també fou curta, perquè en el mes d'Agost de 1956 era nomenat Rector del Convent de Sant Agustí de Felanitx. Aquests anys havia arribat a Mallorca el Bisbe Jesús Enciso i Viana (1955), qui hagué de posar ma al Seminari, doncs el Dr. Hervàs també n'era el Rector del Seminari Major i Mn. Miquel Moncadas Rector del Seminari menor. El nou Bisbe posà un únic Rector al Seminari, Mn. Francesc Payeras i Mulet, qui demanà Mn. Gabriel com Prefecte de Disciplina pels Humanistes. El curs 1957/58 hi començà la tasca, passant a tenir cura dels estudiants de Filosofia al temps que Mn. Pere Xamena es feia càrrec dels Teòlegs. En el mes de Juliol de 1961 era nomenat Rector de la parròquia ciutadana de Sant Francesc de Paula. L'eixample de Palma anava creixent de bona manera i les previsions pastorals, mogudes per mans molt diverses, s'anaven enllestint. L'any 1956 s'havia aixecat el col·legi de Sant Vicenç de Paül en la zona del Camp Redó i l'any 1958 s'erigia la parròquia de Sant Francesc de Paula; l'any 1960 s'aixecà el col·legi de Sant Josep de la muntanya i la població anava augmentant, però l'edifici parroquial anava molt a poc a poc. Allà arribà Mn. Reus l'any 1961 i ajudat de son pare, excel·lent Mestre d'obres i de llarga experiència, seguiren el projecte que l'arquitecte municipal Antoni García-Ruiz havia fet. L'any 1964 era beneït el nou temple pel Vicari Capitular Mn. Francesc Payeras i Mulet. Aquests anys de Rector a Palma van fer que Mn. Reus assistís pastoralment l'Hospital de Son Dureta, fos President de la Comissió Diocesana de Pastoral Sanitària, Vocal de la Comissió Diocesana d'Economia i durant la malaltia de Mn. Bernat Homar, fos l'Administrador Parroquial de les parròquies de Capdellà i Galilea. L'any 1988, després d'una delicadíssima intervenció quirúrgica al cor, que li hagueren de fer a Barcelona, acabava l'estada a Palma i retornà a Felanitx per començar, l'any 1889 un fructuós rectorat en sa vila nativa, fins que l'any 2004 cessà per jubilació, seguint ajudant en les tasques parroquials que la salut li consentia. Una altra vessant de la vida d'aquest prevere campaner ha estat la investigació històrica. L'any 1988 fou nomenat membre de la Comissió d'Historiadors de les Causes dels Sants, treballant amb il·lusió i amor per conèixer i donar a conèixer la vida de Sor Maria Rafela, sa Mestre Casesnoves, de la qual redactà la Positio Historica, que fou enviada a Roma per començar el procés de canonització de la fundadora campanera. Cronològicament ha fet aquestes publicacions per donar a conèixer la vida religiosa de la vila de Campos: 1984 tingué cura de l'edició de la Història de la Iglesia rural de Sant Blay de Campos obra del P. Tomàs de Vilanova Alou i Obrador O.S.A. 1986 L'obra de tot un poble. Església de Sant Julià de Campos 1988 Sor Maria Rafela del Sagrat Cor de Jesús i el seu entorn 1991 Pa pagès 1993 Visita a la parròquia de Sant Julià 1993 Filles de Cas Concos. Pregó del centenari de les monges de la Caritat 1994 Col·legi Fra Joan Ballester 1943-1993 1994 La parròquia de Campos en el segle XIII i l'oratori de Sant Blai 1994 Els tres orgues i els organistes de Campos 1994 El clergat campaner o relacionat amb Campos. Segles XIII-XX 1995 Francesc Xavier Ballester i Mas, Missioner Franciscà Apostòlic dels Descalços en el Perú (1838-1873) 1996 Sor María Rafela del Sagrado Corazón de Jesús 1996 Nostra Dona Santa Maria i el Patriarca Sant Josep a les esglésies de Campos (hi ha traducció castellana i alemanya). 1997 El campanar i les campanes. col·laboració amb M. Ballester 1997 Predicador i director d'esperits. El P. Bartomeu Coll i Barceló 1997 Bartomeu Ballester Montserrat. Organista de Ntra. Sra. Del Pilar de Saragossa i de la Seu de Mallorca 1998 El Sant Crist de Campos 1998 Santoral de les Esglésies de Campos 1998 Els malnoms de Campos 1998 Bartomeu Mas Rian, S.J. Missioner campaner a Sudamèrica 1999 Persones campaneres de vida consagrada 2002 La Parròquia informa. Llibre format per 14 follets 2003 Sant Francesc de Paula (història de la parròquia d'on en fou Rector). BOBM 2015, 473-476