Campamar Serra, Pere Antoni

Tornar al llistat

Muro, 01/01/1842
Prev. 01/01/1867
Def. 24/04/1905
Dia 06.10.1864 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els ordes Majors. Fou ordenat prevere el 1867 any que fou nomenat Vicari de Muro. Ho fou fins l’any 1892. De 1904 a 1905 fou el Rector de l’antic Convent de Santa Anna. BOBM 1905, 105. Darder C0086