Cerdà Aloy, Pere Josep

Tornar al llistat

Pollença, 11/12/1871
Prev. 24/09/1898
Def. 21/06/1940
Fou ordenat prevere dia 24.09.1898. Havia fet Títol de Patrimoni dia 15.12.1896 passant com Acollit en la parròquia ciutadana de Sant Jaume. L’any 1910 passa a viure a Pollença, tenint cura de l’esglesiola del Puig del Calvari, que era propietat de la seva família. Dia 01.01.1917 fou nomenat Vicari de la parròquia i Consiliari de la Caixa Rural per a la qual féu nous Estatuts. L’any 1928 començà a ser el Director de les Filles de Maria. BOBM 1940, 294. Darder C0325.