Cerdà Bisbal, Pere Joan

Tornar al llistat

Pollença, 30/10/1868
Prev. 20/03/1896
Def. 29/05/1938
Fou ordenat prevere dia 20.03.1896.Havia fet títol de Patrimoni dia 25.06.1894. L’any 1896 feu oposicions per Salmista a la Seu. El 1899 fou nomenat Primatxer substitut i el 1916 passà a ser-ne el propietari fins a la jubilació. Son germà Llorenç gaudeix de gran fama com pintor. BOBM 1938, 350. AC 1634. Darder C0330.