Cerdó Carbonell, Bernat

Tornar al llistat

Muro, 11/03/1874
Prev. 24/09/1898
Def. 22/03/1951
Fou ordenat prevere dia 24.09.1898 quedant Adscrit a la parròquia. Havia fet Títol de Patrimoni dia 10.11.1896. De 1905 a 1908 fou el Rector del Convent de Santa Anna i l’any 1909 Vicari de la parròquia, així també com organista durant tots aquests anys. L’any 1911 féu oposicions a l’Orgue de la Seu amb Mn. Bernat Sales i ja passà a viure a Palma. Fou el capellà de l’oratori de les Serventes de Jesús. Membre dels Tribunals qualificadors d’oposicions a organista. Vocal de la Comissió Diocesana de Música. Segon Director de l’Orfeó Mallorquíl Ha deixat escrites diferents composicions musicals: Missa de Angelis a 3 veus, Te Deum, Trisagi a quatre veus, Himnes, Cançons... BOBM 1951, 248; GEM III, 270. Darder C0360.