Cortès Forteza, Santiago

Tornar al llistat

Inca, 12/04/1948
Prev. 25/07/1973
Def. 00/00/0000
L’any 1968 participà en el Certamen amb el nº 165. Fou ordenat prevere a Inca dia 25.07.1973 passant com Vicari a la parròquia de Muro. 1974-1976 Vicari a Sant Josep Obrer (Palma) 1976-1981 Rector de Biniamar. 1981-1988 Rector d’Andratx. 1988-1997 Rector de Lloret. 1993-1995 Arxiprest de Sencelles. 1998-2001 Rector solidari de Mancor, Biniamar, Campanet, Moscari i Selva. 2001 Auxiliar de l’Arxiu Diocesà. 2002 Capellà del Monestir de Sant Bartomeu, compartint-lo com Rector de la parròquia de Sant Pere de Búger fins l’any 2015. El 1978 començà a impulsar l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca dirigint l’Associació fins l’any 1984, al temps que era Assessor del President del Govern Balear per a la premsa forana. L’any 1984 començà a treballar en l’Oficina de Mitjans de Comunicació del Bisbat. Fou membre de la redacció de la revista Km. 5 (1965). Ha treballat en la Revista Nova Joventut (1970) N’Alí (Andratx 1984). Ha publicat 1971 Somni trencat. 1975 Rai, poemes. 1979 Maria, Mare corredemptora. 1983 Petita història de cent anys de premsa a Inca. 1990 “Bon dia” 1993 Inventari de l’Arxiu Municipal de Lloret. Ha fet diferents aportacions per la coneixença del fet musical a Inca, juntament amb Mn. Joan Parets, com també nombrosos articles en els programes de festes d’Inca. És l’impulsor i el propietari de la Col·lecció Ximbellí dedicada a publicar estudis sobre la història d’Inca. És el soci nº 1385 del BSAL.