Daviu Romaguera, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 14/09/1924
Prev. 31/05/1947
Def. 01/06/1997
L’any 1933 començà els estudis eclesiàstics al nostre Seminari. L’any 1935 cantà la Sibil·la a la Seu. Degut al treball del seu pare vivia a Inca i allà estant fou ordenat prevere dia 31.05.1947. Havia presentat els certàmens Nº 359, 360, 361 i 362. Començà l’ exercici ministerial com Vicari de Valldemossa i als pocs mesos fou nomenat Vicari de la parròquia de Santa Catalina Tomàs ja que fou militaritzat. L’any 1950 fou nomenat Vicari in Capite de S’Esgleieta. De 1953 a 1955 fou Custos de la sagristia de la Seu i el 1955 passà a Ciudad Real amb el Bisbe Hervàs, com Secretari particular i majordom del Palau, gaudint d’un Benefici en aquella Catedral i tenint cura del culte diví. El 1968 fou nomenat Canonge Prefecte de Cerimònies d’aquella Seu i Professor de Litúrgia d’aquell Seminari. Era el Secretari General del Secretariat Nacional dels Cursets de Cristiandat, residint a Madrid de dimarts a divendres fins l’any 1986, que retornà a Mallorca. Hervàs hi havia retornat l’any 1977. Residia en la parròquia de Sant Miquel, on ajudava i en fou nomenat Vicari parroquial. BOBM 1997, 359. Darder D0038