Deyà Rullan, Antoni

Tornar al llistat

Sóller, 01/01/1847
Prev. 17/03/1877
Def. 30/01/1922
Fou ordenat prevere dia 17.03.1877 quedant com Adscrit a la Seu per auxiliar els moribunds de la parròquia de l’Almudaina. Dia 26.10.1874 va fer Títol de Patrimoni. El 01.02.1882 fou nomenat Vicari a Establiments. Ecònom de Esporles, Vicari de Sant Magí. El 1888 es féu soci nº 065 del BSAL. De 1892 a 1902 Ecònom de Calvià. De 1902 a 1913 Rector de Muro. De 1913 a 1915 Rector de Sant Jaume. De 1915 a sa mort Canonge. Deixà a la Biblioteca del seminari 282 volums de ciències eclesiàstiques. Darder D0026.