Albertí Rotger, Antoni

Tornar al llistat

Selva, 06/08/1863
Prev. 04/06/1887
Def. 18/09/1938
Prevere Maó 04.06.1887. Havia fet títol de Patrimoni dia 24.08.1885. Organista de la parròquia de Sóller. Passà com organista a Madrid i d’allà anà a La Plata, Buenos Aires. Allà el trobam com organista de Ntra. Sra. de Los Dolores de la Plata. L’any 1920 retornà a Mallorca, a Selva. L’any 1926 féu donació a la parròquia de la finca Ses Coves per aixecar-hi un oratori a Jesucrisdt Rei. Morí a Selva dia 18.09.1938. BOBM 1938, pàg. 494. Fiol nª 14 GEM Volum XVIII, pàg. 283. BOBM 1884, 381; 1885, 373; 1886, 413; 1887, 224; 1920, 162; 1926, 430.