Frontera Costa, Joan

Tornar al llistat

Llubí, 07/12/1867
Prev. 03/04/1897
Def. 03/02/1925
Fou ordenat prevere dia 03.04.1897. Havia fet el títol de Patrimoni dia 18.01.1896. Dia 01.06.1913 fou nomenat Vicari de Gènova. Agafà una malaltia que l’impossibilitava poder exercir el ministeri. BOBM 1925, 174. Darder F0346.