Fiol Pujades, Guillem

Tornar al llistat

Inca, 21/12/1849
Prev. 04/04/1874
Def. 20/06/1906
Ingressa al Seminari com a alumne intern el 1862. Fou ordenat prevere dia 04.04.1874. Dia 27.04.1871 va fer Títol de patrimoni. Començà l’exercici de son ministeri ensenyant llatí al Seminari i exercint com prefecte de disciplina. Tenint molta cura de la vida espiritual freqüenta l’Oratori de Sant Felip Neri mentre fa apostolat a l’eixample de Palma, que ara coneixem com sa Indioteria, començant l’edificació de l’actual parròquia de Sant Josep del Terme. Treballa en el Col·legi de Sant Estanislau de Koska, Consiliari del cercle d’Obrers Catòlics i l’any 1886 participa en les oposicions a Rector i aconsegueix la Rectoria d’Escorca. Dia 17.01.1888 era nomenat prior del Santuari de Lluc. Quan el bisbe Cervera volia posar frares no mallorquins a Lluc, fou gros l’aldarull que s’aixecà i en el qual ell hi va ser implicat. Dia 04.05.1891 s’hi establiren els MSSCC i l’any següent permutà aquella Rectoria per la de Santa Margalida. Dia 17.11.1898 era investit Doctor en Sagrada Teologia en la Universitat Romana de Roma. Dia 05.01.1899 era nomenat Canonge de la Seu d’Urgell. El 17.07.1899 era nomenat missioner apostòlic. Dia 06.10.1900 reb el Doctorat en Dret Canònic a Roma i en el mes d’Octubre permuta la Canongia d’Urgell per la de Xantre de Menorca i dia 15.01.1904 deixa Menorca per anar com Tresorer de la Seu Metropolitana de València, on li sobrevingué la mort. Fiol i Tornila, Pere: Mn. Guillem Fiol i Pujades (1849-1906) in XII Jornades d’estudis Locals Inca 2012 pàgs.53-70. Darder F0197 Cal tenir present que hi va haver un altre prevere Guillem Fiol i Pujades que morí a Inca dia 08.02.1889 als 63 anys.