Alzamora Salom, Antoni

Tornar al llistat

Petra, 13/01/1938
Prev. 17/12/1960
Def. 00/00/0000
Neix a Petra dia 13.01.1938, fou ordenat prevere dia 17.12.1960. Presentà els treballs de certamen Nº 73 i 74. Passant a exercir el ministeri en la parròquia de Sa Vileta, anant posteriorment a la zona turística de Calvià, on aixecà els temples de Magaluf, Son Ferrer, que dedicà al Beat Juníper Serra, Santa Ponça. Sant Elm. L’any 20’’ fou nomenat Rector de la parròquia de santa Eulàlia. L’any 1970 es llicencià en Filosofia en la Univ. de Sant Thomàs (Angelicum Roma) El 1971 en Teologia Dogmàtica per la Universitat Gregoriana de Roma i l’any 1979 en Filosofia i Lletres en la Univ. De Barcelona. Fou Delegat de la Pastoral de Turisme (1986-1992). Ha publicat: Síntesis homilèctiques per a celebracions internacionals (1987). Experiencia de Dios en las Confesiones de San Agustín (1992); Donar raó de l’Esperança (2000); Espiritualidad hoy (2002) L’any 2004 obté el Doctorat en la Facultat de Teologia de Catalunya, l’any 2006 publicà la tesi Doctoral: “La Espiritualidad del Turismo” L’any 2014 rebé el títol de Monsenyor. El 2016 li arribà la jubilació canònica. GEM XVIII pàg. 291