Frau Bordoy, Vicenç

Tornar al llistat

Sineu, 28/01/1886
Prev. 24/09/1910
Def. 14/02/1959
Avançant en els estudis eclesiàstics, l’any 1903, entrà al Col·legi de La Sapiència. Fou ordenat prevere dia 24.09.1910. Ja l’any 1909 començà a donar classes al Seminari fins l’any 1932, anys que també fou el capellà del Monestir de Santa Elisabet (1916-1918) De 1918 a 1949 fou el Regent de la parròquia de la Sma. Trinitat, que atenia els feligresos a l’actual temple de Santa Fe. De 1949 fins a la mort fou el rector de la parròquia de Sant Nicolau. BOBM 1959, 82. Darder F0330. HdC 1959, 99.