Noguera Vadell, Pere Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 15/02/1859
Prev. 01/01/1883
Def. 27/11/1932
Fou ordenat prevere el 1883. Dia 30.07.1881 feia Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Esmerçà els anys de son ministeri servint la parròquia de Llucmajor de la qual en fou nomenat Vicari dia 23.03.1889, càrrec que li perdurà durant 41 anys. BOBM 1932, 547. Darder N0104.