Galmés Nadal, Antoni

Tornar al llistat

Manacor, 14/12/1870
Prev. 31/03/1900
Def. 02/09/1947
Fou ordenat prevere dia 31.03.1900. Dia 21.06.1898 feia son Títol de Patrimoni. De 1897 a 1900 fou Superior del Seminari Menor. Ordenat prevere fou nomenat Vicari in Capite de Banyalbufar. De 1901 a 1912 Vicari de Capdepera, fetes les oposicions de 1913, obtingué la Rectoria de Sant Marçal, que l’any 1920 canvià per la de Selva, on hi restà fins a la mort. Tingué cura d’aixecar l’oraori de Jesucrist Rei al cimn de les Coves d’En Galileu. L’Ajuntament de Selva posà el non de Rector Galmés a un dels carrers de la vila. BOBM 1947, 308. Fuster, 208. Darder G0021.