Galmés Sancho, Salvador

Tornar al llistat

Sant Llorenç, 09/03/1876
Prev. 30/12/1902
Def. 25/04/1951
L’any 1890 entrà al Seminari. Participà en el certamen presentant els Nº 457, 458 i 459, dos de temàtica física i un sobre l’arribada del cos del cadàver del Beat Ramon. Féu títol de Patrimoni dia 30.12.1902. Essent seminarista fou nomenat per Mn. Alcover Secretari per a l’obra del Diccionari. Fou ordenat prevere el 10.07.1904, restant a la Cúria com Notari Eclesiàstic, càrrec que es perllongà fins l’any 1925. L’any 1907 es llicencià en Dret Civil i Canònic a la Universitat de Barcelona. Aconseguí dos premis extraordinaris en els Jocs Florals de Barcelona, un el 1908 amb Negrures i l’altre el 1923 amb La Dida. El 1907 ja havia publicat, en la revista Mitjorn: Cercant esclata-sangs, i Flor de corritjola. Al Sóller publicà 1910-1911 Flor de card; 1914 Encalçant. El 1915 Vida compendiosa del Beat Ramon Llull. Participà en els Jocs Florals de Cuba de 1923 amb El Campanar de La Seu, i l’any 1924 als de Sóller amb Vida, amor. El 1911 seguí la feina començada per Mateu Obrador i Miquel Ferrà publicant les Obres de Ramon Llull, publicà del volum 5è al 20è, fins el 1938. De 1917 a 1923 es seguí la polèmica amb Mn. Alcover sobre aquestes obres. El 1925 començà a traduir per a la Col·lecció Bernat Metge: De Agricolia; 1928 Del camp; 1931-1933 De l’orador. 1935 publica l’assaig: Dinamisme de Ramon Llull i és un dels fundadors de la Maioricensis Schola Lullistica. És el soci nº 276 del BASL. L’any 1936 signà la Resposta als Catalans. El 1946 es retirà a Sant Llorenç, on morí. Les seves obres no han deixat de publicar-se en diferents edicions. BOBM 1951, 293; GEM VI, 142. Darder G0029.