Garau García, Nofre

Tornar al llistat

Campos, 01/01/1853
Prev. 01/01/1878
Def. 21/08/1925
Fou ordenat prevere l’any 1878 i esmerçà la vida ministerial al servei de la feligresia campanera. Darder G0069.