Garau Pasqual, Francesc

Tornar al llistat

Inca, 19/09/1892
Prev. 08/04/1916
Def. 29/10/1961
L’any 1903 començà el estudis al Seminari i l’any 1907 passà a La Sapiència. Fou ordenat prevere dia 08.04.1916. Dia 15 passà l’examen al nostre seminari i esdevé Batxiller en Dret Canònic. Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia inquera i tenint cura de la Precepturia de l’escola parroquial. Dia 31.08.1922 era nomenat Capellà del Monestir de sant Bartomeu. De 1926 a 1936 fou Rector de Santa Margalida, convidant l’any 1930 el prevere llubiner Jeroni Alomar i Poquet perquè hi predicàs la Quaresma. De 1936 a 1943 Rector de Santanyí, beneïnt, dia 29.06.1938 l’esglesiola que havia fet aixecar a La Cala Sembla que tingué algunes intervenciosn durant la guerra del 36, que el P. Massot les descriu en el llibre sobre el Bisbe Miralles. De 1943 a 1953 Rector d’Inca, tenit cura d’aixecar (1946-1950) una Casa d’Exercicis a l’ermita de Santa Magdalena. L’any 1949 donà a la impremta: “Antes que te cases”. De 1953 a 1961 Rector de la parròquia ciutadana de sant Miquel, on morí.BOBM 1961, 324. Sunyer, 311. Darder G0075.