Gelabert Ferriol, Guillem

Tornar al llistat

Sineu, 26/09/1903
Prev. 09/06/1929
Def. 09/09/1948
Abans de ser ordenat prevere ja estava Adscrit a la Seu. Fou ordenat prevere dia 09.06.1929 Tota la vida l’esmerçà servint la feligresia de la Seu i regentant diferents càrrecs: Capiller, Custos. BOBM 1948, 440. AC 1646. Darder G094.