Gelabert Mas, Pere Joan

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1896
Prev. 21/12/1918
Def. 03/02/1972
Fou ordenat prevere dia 21.12.1918. Començà l’exercici ministerial com Vicari a Valldemossa 1919-1921. De 1921 a 1927 fou Vicari de la barriada de Santa Catalina. De 1927 a 1931 vicari de la parròquia de sant Jaume. El 1931 era nomenat capellà del Monestir de Sta. Magdalena. Delegat Diocesà de Peregrinacions. Notari en els processos de Beatificació i Canonització. BOBM 1972, 111. Darder G0198.