Ginard Sureda, Joan

Tornar al llistat

Artà, 06/01/1869
Prev. 24/09/1898
Def. 02/08/1934
Havia fet Títol de Patrimoni dia 05.06.1896. Dia 07.10.1898 fou nomenat Vicari in Capite de S’Alqueria Blanca, on hi romangué durant 14 anys duent a terme les acaballes de la consrucció del temple parroquial i del cementiri., posant les imatges de la Mare de Déu del Carme, Cor de Jesús, La Puríssima. Féu el retaulede l’altar Major.. Dia 31.05.1913 deixa S’Alqueria i fou nomenat Vicari d’Artà, on hi restà fins a la mort. L’any 1932 donà a la imprenta: Monografia del Santuari de la Mare de Déu de Sant Salvador. BOBM 1934, 310. Sunyer 276. Darder G0267.