Isern Alemany, Pere

Tornar al llistat

Llubí, 01/01/1870
Prev. 09/03/1895
Def. 23/04/1917
Fou ordenat prevere dia 09.03.1895 Dia 27.11.1893 havia fet Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. De 1898 a 1901 fou Vicari in Capite de Gènova. De 1901 a 1913 Vicari in Capite de Sa Vileta, anys que és el col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Participà a les oposicions de 1913 i li fou assignada la parròquia de Montuïri, que regentà fins a sa mort. BOBM 1917, 219. Darder I0013.